อย.สั่งเบรก! วัคซีน 'ซิโนแวค' รุ่น 'กลายเป็นเจล'

อย.สั่งเบรก! วัคซีน 'ซิโนแวค' รุ่น 'กลายเป็นเจล'

อย. แจ้งด่วน เตือนเฝ้าระวัง วัคซีน "ซิโนแวค" บางแห่ง มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัว "กลายเป็นเจล" ใสติดในขวด และไม่หายไปหลังการเขย่า คาดเกิดจากการจัดเก็บ-ขนส่งไม่ควบคุมอุณหภูมิตามกำหนด ถ้าเจอขอให้ระงับการฉีดทันที

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศเรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคชีนด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ได้รับรายงานวัคซีน C) รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของมีการรวมตัวกลายเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

อัพเดท! : ไขปม!? วัคซีนซิโนแวค รุ่น 'กลายเป็นเจล' เป็น 'วัคซีนเชื้อตาย' 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก กระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเชียส ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใด้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของ บริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอไห้ระงับการฉีดวัคซีนซิโนแวครุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

162493237459

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตรียมแถลงรายละเอียด กรณีเรียกคืนวัคซีนซิโนแวค รุ่นกลายเป็นเจล เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. โดย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

162493817271