เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศตั้ง 'สุธี โมกขะเวส' นั่งแท่นเอ็มดีใหม่เริ่ม 1 ก.ค.นี้

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศตั้ง  'สุธี โมกขะเวส' นั่งแท่นเอ็มดีใหม่เริ่ม 1 ก.ค.นี้
28 มิถุนายน 2564
217

เมืองไทยประกันชีวิต แต่งตั้ง "สุธี โมกขะเวส” รองกรรมการผู้จัดการ มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ คนใหม่ มีผลเริ่ม 1 ก.ค.นี้ ชิงโอกาสขับเคลื่อนสร้าง S Curve ทางธุรกิจในอนาคต  

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง “นายสุธี โมกขะเวส” รองกรรมการผู้จัดการ มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ คนใหม่ มีผลเริ่ม 1 ก.ค.นี้  

โดยตนยังคงอยู่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เพื่อวางกลยุทธ์บริษัทเมืองไทย วางกลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์เมืองไทย กรุ๊ป ได้มากขึ้น  มองว่า ในช่วงจังหวะนี้ไม่ใช่เป็นวิกฤติ แต่เป็นโอกาสมากกว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นโอกาสในการรวมพลังขับเคลื่อนสร้าง S Curve ทางธุรกิจ ในอนาคต  

สำหรับการสร้าง S Curve ใหม่ วางเป้าหมายในเรื่องรองรับสังคมผู้สูงวัย  เช่น อายุยืนขึ้นแต่เงินออมไม่พอและสังคมไทยเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้น  ทั้งการนำแบบประกันเข้ามาตอบโจทย์  เช่น บำนาญที่สามารถรอบรับการดำรงชีวิตหลังเกษียณได้จริง รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วย    

 นายสุธี กล่าวว่า ตนจะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กร ด้วยเทคโนโลยี และธุรกิจใหม่  วางเป้าหมายของการเคลื่อนผ่านช่วงโควิด-19 ผลักดันการประกันเข้าถึงคนที่มีรายได้ทุกกลุ่ม โดยบริษัทไม่ได้ลดจำนวนพนักงาน แต่นำจะนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน

 

 

ประวัติ : สุธี โมกยะเวส  อายุ 46 ปี


การศึกษา:

Ph.D Applied Mathematical Finance, Imperial College, London
MSci. Mathematics, Imperial College, London

การอบรม : 

หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตร DCP 230
หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 11 (TEPCOT)                                                                      หลักสูตร Leadership Communication


ประสบการณ์ทำงาน : 

ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอเจ็น จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอำนวยการบริหาร/ กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทัล จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการด้านการลงทุนบริษัท เอสที-เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) /กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|