สภาอุตฯท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง

สภาอุตฯท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง
28 มิถุนายน 2564
73

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง "ฟื้นฟูการเงินธุรกิจ – เร่งฉีดวัคซีนคนท่องเที่ยว – ส่งเสริมแคมเปญ Self - Drive Tourism" พลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูมิภาค


เวลา 15.30 น. วันนี้ (28 มิย.64) ณ ชั้น 2 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมด้วย นายบุญยอด มาคล้าย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี และนายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภูมิภาค สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ 120 วัน โดยได้เสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 3 ด้าน คือ

ด้านการเงินธุรกิจท่องเที่ยว:
• ขอเสนอให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ SMEs สามารถขอกู้วงเงินได้ ร้อยละ 50 จากยอดหนี้ที่ลดลงจากวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน
• ขอให้ผ่อนปรนเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถขอรับบริการสินเชื่อได้ คือ
o ขอให้ยกเว้นเงื่อนไข กรณีผู้ประกอบการที่ติดเครดิตบูโรในระยะ 3 ปี (ปี 2562- 64) ไม่ต้องนำมาพิจารณาในการพิจารณาสินเชื่อ
o ขอให้อนุโลมเอกสารประกอบ คือ การใช้งบการเงินที่ขาดทุน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการขอรับบริการสินเชื่อได้
• ขอเสนอเงื่อนไขการผ่อนชำระสินเชื่อให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเริ่มชำระดอกเบี้ย ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ส่วนกรณีการชำระเงินต้นให้เริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
o ขอให้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีพิเศษ คือ คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 3
• ขอเสนอให้แรงงานภาคท่องเที่ยว มาตรา 33 สามารถขอใช้สิทธิ์เบิกเงินสะสมในกองทุนประกันสังคม ได้ร้อยละ 50 เพื่อพยุงค่าครองชีพในระหว่างไม่มีรายได้ หรือรายได้ตกต่ำ

ด้านการบริหารจัดหาวัคซีนบุคคลากรการท่องเที่ยว:
• ขอเสนอให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร นวดแผนโบราณ สปา ร้านขายของฝากของที่ระลึก เป็นต้น ได้รับการฉีดวัคซีน ครบทั่วประเทศ ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการเตรียมเปิดประเทศ 120 วัน (1 ตุลาคม 2564)

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค:
• ขอเสนอแคมเปญ Self - Drive Tourism การขับรถเที่ยวโดยตนเอง ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นการใช้จ่าย กระจายเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและภูมิภาค ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA ตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|