สรุป ‘วันหยุด2564 นอกจาก ตรุษจีน ยังมีวันหยุดพิเศษวันไหนอีกบ้าง?

สรุป ‘วันหยุด2564 นอกจาก ตรุษจีน ยังมีวันหยุดพิเศษวันไหนอีกบ้าง?

เช็คลิสต์ทางนี้! ครม. มีมติให้เพิ่ม "วันหยุดพิเศษ" และ "วันหยุดประจำภาค" เพิ่มเติม รวมเป็น 8 วัน! ทำให้ในปี 2564 นั้น จะมี "วันหยุดยาว" เพิ่มขึ้นอีกหลายช่วงเวลา สามารถแพลนทริปเที่ยวได้ง่ายดั่งใจ

ขาเที่ยวคงได้เฮกันอีกครั้ง เมื่อที่ประชุม ครม. มีมติเคาะ "วันหยุดกรณีพิเศษ" และ "วันหยุดประจำภาค" ในปีหน้าเพิ่มเข้ามาอีกถึง 8 วัน รวมแล้วในปี 2564 จะมีวันหยุดรวม 24 วัน เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนเงินเศรษฐกิจภายในประเทศ

ส่วนวันหยุดพิเศษที่เพิ่มเข้ามาทั้ง 8 วัน จะตรงกับวันไหนบ้าง? และทำให้คนไทยมี "วันหยุดยาว" เพิ่มมาช่วงเดือนไหน อย่างไร วันนี้กรุงเทพธุรกิจออนไลน์สรุปมาให้ขาเที่ยวได้รู้กัน ดังนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เฮ! ครม.ไฟเขียว เพิ่ม 'วันตรุษจีน' 12 ก.พ.64 เป็น 'วันหยุดราชการ' กรณีพิเศษ

 
  • วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
มีด้วยกัน 4 วัน ได้แก่

- 12 ก.พ. 2564  วันตรุษจีน

- 12 เม.ย. 2564 เพิ่มเป็นวันหยุดวันสงกรานต์

- 27 ก.ค. 2564  หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

- 24 ก.ย. 2564  วันมหิดล

 
  • วันหยุดพิเศษประจำภาค
มีด้วยกัน 4 วัน ได้แก่

- 26 มี.ค.  วันหยุดเทศกาลไหว้พระธาตุ (ภาคเหนือ)

- 10 พ.ค.  วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ (ภาคอีสาน)

- 6 ต.ค.   วันหยุดเทศกาลสารทเดือนสิบ (ภาคใต้)

- 21 ต.ค.  วันหยุดเทศกาลออกพรรษา (ภาคกลาง)

160923376055

   
 
  • อัพเดท! "วันหยุดยาว" ปี 2564 มีช่วงไหนบ้าง?

1. วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ (ตรุษจีน)

วันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ได้แก่ 

- ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน *วันหยุดพิเศษวันสงกรานต์

- เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 - อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  

2. วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ (มาฆบูชา)

วันมาฆบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ได้แก่  - ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา - เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  

3. วันหยุดยาวเดือนเมษายน (สงกรานต์)

วันสงกรานต์ปีนี้ ตรงกับวันที่ 13-14-15 เมษายน 2564 แถมยังเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษเข้ามาอีก 1 วัน คือ วันที่ 12 เมษายน 2564 ดังนั้นรวมแล้วเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวมากถึง 6 วัน ได้แก่ - เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 - อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

- จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 *วันหยุดพิเศษวันสงกรานต์

- อังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ - พุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ - พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์  

4. วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล)

วันแรงงานปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 และยังใกล้กับวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นรวมแล้วเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ได้แก่ - เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน - อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564  - จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน - อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล  

5. วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม (เข้าพรรษา+อาสาฬหบูชา)

ช่วงเดือนกรกฎาคมมีวันสำคัญหลายวัน ทั้งวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญทางสถาบันฯ จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวมากถึง 5 วันด้วยกัน ได้แก่ - เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา - อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา - จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

- อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา *วันหยุดพิเศษวันสงกรานต์

- พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

สรุป ‘วันหยุด2564 นอกจาก ตรุษจีน ยังมีวันหยุดพิเศษวันไหนอีกบ้าง?

   

6. วันหยุดยาวเดือนกันยายน (วันมหิดล)

ช่วงเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมาหนึ่งวันคือวันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

- ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดพิเศษวันสงกรานต์

- เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 - อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564  

7. วันหยุดยาวเดือนตุลาคม (วันปิยมหาราช)

ช่วงเดือนตุลาคมมีวันสำคัญคือวันปิยมหาราช ทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

- ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (มติ ครม.เปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มาเป็นวันนี้แทน)

- เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช - อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564   

8. วันหยุดยาวเดือนธันวาคม (วันพ่อ)

ช่วงต้นเดือนธันวาคมมีวันสำคัญคือวันพ่อแห่งชาติ ทำให้ช่วงเวลานี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่ - เสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564  - อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ - จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ  

9. วันหยุดยาวเดือนธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ)

ช่วงกลางเดือนธันวาคมมีวันสำคัญคือวันรัฐธรรมนูญ ทำให้ช่วงเวลานี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่ - ศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ - เสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564  - อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564   

10. วันหยุดยาวเดือนธันวาคม (วันสิ้นปี)

ช่วงปลายเดือนธันวาคมมีวันสำคัญคือวันสิ้นปีและวันปีใหม่ ทำให้ช่วงเวลานี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันด้วยกัน ได้แก่ - ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี - เสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่ - อาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565  - จันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่