ป.ป.ช.จับมือ UNODC ติวเทคนิคต้านทุจริตข้ามชาติ-เจาะเส้นทางเงินดิจิทัล

ป.ป.ช.จับมือ UNODC ติวเทคนิคต้านทุจริตข้ามชาติ-เจาะเส้นทางเงินดิจิทัล

“ป.ป.ช.” จับมือ UNODC สนับสนุนการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ “จนท.” ติวเข้มเทคนิคการต่อต้านทุจริต สืบสวนเส้นทางการเงินดิจิทัล-เส้นทางเงินบริบทป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Letter of Agreement) กับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก โดยการลงนามความตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของสำนักงาน ป.ป.ช. และ UNODC ที่จะร่วมกันพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ 

โดย UNODC จะส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงาน ป.ป.ช. ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ในด้านการฝึกอบรม โดย UNODC จะอำนวยความสะดวกในการจัดหาวิทยากร ผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศ หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตาม ความต้องการ ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช. จะเสนอความต้องการในการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือ และการสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ จาก UNODC แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล กล่าวว่า สำนักงานป.ป.ช. ได้รับการสนับสนุนการอบรมจาก UNODC มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ตาม โดย UNODC และสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ดำเนินการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในปีที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ การบัญชีเชิงสืบสวนและการตรวจสอบเส้นทางการเงินดิจิทัล, การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส, การสืบสวนทางการเงินในบริบทของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, การต่อต้านการฟอกเงินและตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน ทั้งนี้ส่วนในปีต่อไปนั้น ได้วางแผนความร่วมมือในการฝึกอบรม 2 เรื่อง คือ การบริหารทรัพย์สินและการติดตามทรัพย์สินคืน และเทคนิคการสอบปากคำ สำหรับการอบรมในทุกเรื่อง จะเป็นโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้มุมมอง เทคนิค และวิธีการใหม่ ๆ และมีความเป็นสากล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น