'ค้าปลีก'ปรับเวลาเปิด-ปิดเข้มมาตรการป้องกันโควิด

'ค้าปลีก'ปรับเวลาเปิด-ปิดเข้มมาตรการป้องกันโควิด

กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า ขานรับมาตรการรัฐคุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ปรับเวลาเปิด-ปิด ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด งดกิจกรรมรวมตัวคนจำนวนมาก